as

over ons

leraar in het Gooi

Het (digitale) loket Leraarinhetgooi is het informatiepunt voor iedereen die graag wil werken in het Gooise Voortgezet of MBO onderwijs. Dit loket biedt informatie voor (potentiële) leraren, leraar ondersteuners en schoolleiders over het werken op een Gooise VO school. En natuurlijk vindt u hier alle vacatures van de VO-scholen in de Gooi & Vechtstreek en het MBO Hilversum.

Wie zijn wij?

Voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

Leraarinhetgooi is een initiatief van de besturen voor Voortgezet Onderwijs (VO) en het MBO College Hilversum (MBO) uit de regio Gooi & Vechtstreek.

Leraarinhetgooi heeft betrekking op de VO-besturen:

De projectleiding is in handen van Inke Logtenberg-Steenman en Cors Westerdijk. In samenwerking met de HR-managers VO scholen en MBO college Hilversum, directeuren VO scholen en ondersteunende organisaties realiseren zij het regionale informatieloket Leraarinhetgooi.

Primair onderwijs

De scholen voor primair onderwijs (PO) uit de Gooi & Vechtstreek sluiten mogelijk 2020 aan bij het loket Leraarinhetgooi.

Wie zijn onze partners?

Lerarenopleidingen van hbo en wo

Leraarinhetgooi werkt samen met vijf lerarenopleidingen:

 1.  Hogeschool Utrecht – Instituut Archimedes, reguliere (tweedegraads) lerarenopleiding en de nieuwe lerarenopleiding, gericht op vernieuwingsonderwijs
 2. Universiteit Utrecht – eerste & tweedegraads lerarenopleidingen
 3. Hogeschool van Amsterdam – regulier (tweedegraads) lerarenopleiding en ILO
 4. Universiteit van Amsterdam – eerste & tweedegraads lerarenopleidingen
 5. Vrije Universiteit – eerstegraads lerarenopleidingen ULO

Gemeenten en Regio Gooi & Vechtstreek

De zes gemeenten Blaricum-Eemnes-Laren, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp en Wijdemeren ondersteunen het initiatief leraarinhetgooi. Gezamenlijk stimuleren de gemeenten als Regio Gooi & Vechtstreek de onderwijsarbeidsmarkt middels het UWV en het Werkgeversservicepunt. Het UWV biedt ondersteuning op thema’s als opleiden, werken, wonen en vervoer in Gooi & Vechtstreek.

Waar gaan wij voor?

Leraarinhetgooi heeft als doel het versterken van het personeel bij alle scholen in het Gooi, in kwaliteit en kwantiteit. De inzet is voorkomen, dan wel bestrijden van het lerarentekort. Daarnaast ondersteunt Leraarinhetgooi onderwijspersoneel in hun professionele ontwikkeling.

De Gooise VO-scholen en het MBO college Hilversum streven naar hoogwaardig onderwijs in een brede diversiteit voor de Gooise jeugd. Daarvoor zijn voldoende en kwalitatief leraren, ondersteuners en schoolleiders nodig. Wij helpen (toekomstige) onderwijsprofessionals de school te vinden waar ze zich helemaal op hun plek voelen. Of binnen de school naar een passende plek toe kunnen groeien. Onze jeugd heeft gedreven, leergierige en vakbekwame leraren, conciërges en directeuren nodig. Wij helpen geïnteresseerden die match te vinden.

Waar staan wij voor?

Uitstekend onderwijs voor onze jeugd en regio vraagt om de beste leraren en onderwijsprofessionals op alle Gooise VO-scholen en het MBO college Hilversum. De samenwerkingspartners zien voldoende onderwijspersoneel van hoge kwaliteit als een gezamenlijke uitdaging.

De samenwerking binnen Leraarinhetgooi heeft als kenmerken:

 1. Afstemming personeelsbeleid tussen scholen onderling;
 2. Gerichte gezamenlijke werving van zij-instromers;
 3. Maatwerk in opleidingstrajecten van toekomstig en zittend personeel;
 4. Inspiratie door onderwijs ‘anders’ te organiseren en te innoveren;
 5. Ervaringen en expertise uitwisselen.

Voor wie gaan wij?

Onze doelgroepen zijn:

 1. leerlingen van havo en vwo die leraar willen worden en leerlingen van vmbo die onderwijsassistent willen worden,
 2. stagiaires (deeltijd, voltijd) en onderwijsassistenten,
 3. zij-instromers en trainees,
 4. hybride leraren en gastdocenten,
 5. leraren met een lesbevoegdheid die van vak of sector willen veranderen,
 6. geïnteresseerden voor banen als onderwijsondersteuner, schoolleider ed.

Hoe is de aanpak van Leraarinhetgooi?

Fasegewijs realiseren wij het loket Leraarinhetgooi. Na de start in het schooljaar 2019-2020 (stap 1-3) worden gerealiseerd, breiden wij in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 het loket uit (zie stap 4-6). Naast de VO-scholen en het MBO college Hilversum zullen mogelijk de PO-scholen uit de regio Gooi & Vechtstreek aansluiten.

Stappenplan Gooi & Vechtstreek:

 1. de vacaturebank als gezamenlijke etalage voor vraag en aanbod van de Gooise scholen. De vacatureteksten linken direct door naar de vacaturesites. Je kunt ook een open sollici tatie doen; wij pikken je wensen en talenten op en verwijzen je naar de juiste instantie.
 2. de onderwijskaart Gooi & Vechtstreek met een overzicht van de scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met hun profiel en de sites van de deelne mende scholen (po, vo en mbo).
 3. de activiteitenkalender met actieve kennismaking in de vorm van regionale wervingsac ties, informatiebijeenkomsten, meeloopdagen op scholen en oriëntatietrajecten.

De volgende stappen worden voorbereid:

 1. de regelingen en acties van de deelnemende gemeenten en de regio G&V (wervingsacties, forensen, huisvesting ed.).
 2. de opleidingsroutes van de Lerarenopleidingen uit Utrecht en Amsterdam. Je vindt hier ook de weg naar financiële regelingen en begeleidingsmogelijkheden met verwijzing naar het landelijk loket.
 3. professionaliseringsactiviteiten voor het personeel van de Gooise VO-scholen.
 4. interregionale samenwerking m et aangrenzende regionale loketten en het landelijk onderwijsloket.